loader image
Gaziantep Avukat Muhammed Furkan Gür
Gaziantep Avukat Muhammed Furkan Gür

Kanunlar

11:09 PM 11:09 PM

5271 Sayılı CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (CMK)

&s tarafından.|2021-02-27T23:09:41+03:0027/02/2021|Kanunlar|Yorum yok

5271 Sayılı CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (CMK) Kanun Numarası : 5271 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam ve Tanımlar Kanunun kapsamı Madde-1 (1) Bu Kanun, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler. Tanımlar Madde-2 (1) Bu Kanunun uygulanmasında; a) (...)

9:58 PM 9:58 PM

5237 Sayılı TÜRK CEZA KANUNU (TCK)

&s tarafından.|2021-02-27T22:01:07+03:0027/02/2021|Kanunlar|Yorum yok

5237 Sayılı TÜRK CEZA KANUNU (TCK) Kanun Numarası : 5237 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM Temel İlkeler ve Tanımlar Ceza Kanununun amacı Madde-1 (1) Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini (...)

7:51 PM 7:51 PM

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)

&s tarafından.|2021-02-27T23:14:49+03:0020/02/2021|Kanunlar|Yorum yok

Görevin belirlenmesi ve niteliği MADDE-1- (1) Mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenindendir Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevi MADDE-2- (1) Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. (2) Bu Kanunda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye (...)

Go to Top