GÜR Hukuk Bürosu

Merhabalar, Gür Hukuk Bürosuna hoşgeldiniz.

Gaziantep’te avukatlık hizmeti veren büromuzun web sitesinde; yapay zeka avukatı, yardım makaleleri gibi birçok hizmeti alabilirsiniz.

Merhabalar, Gür Hukuk Bürosuna hoşgeldiniz.

Gaziantep’te avukatlık hizmeti veren büromuzun web sitesinde; yapay zeka avukatı, yardım makaleleri gibi birçok hizmeti alabilirsiniz.

Hukuki Bilgiler

Çeşitli konularda hazırladığımız hukuki makaleleri incelemek için tıklayın.

İletişim

İletişim kanallarımıza bu linkten ulaşabilirsiniz.

Forum

Müvekkillerimizin sorularına cevap verdiğimiz forum sistemimiz için tıklayın.

5271 Sayılı CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (CMK)

5271 Sayılı CEZA MUHAKEMESİ KANUNU (CMK) Kanun Numarası : 5271 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki BİRİNCİ BÖLÜM Kapsam ve Tanımlar Kanunun kapsamı Madde-1 (1) Bu Kanun, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler. Tanımlar Madde-2 (1) Bu Kanunun uygulanmasında; a) Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi, b) Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiyi, c) Müdafi: Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı, d) Vekil: Katılan, suçtan zarar gören veya malen sorumlu kişiyi ceza muhakemesinde temsil eden avukatı,

&s tarafından.|2021-02-27T23:09:41+03:0027/02/2021|Kanunlar|Yorum yok

5237 Sayılı TÜRK CEZA KANUNU (TCK)

5237 Sayılı TÜRK CEZA KANUNU (TCK) Kanun Numarası : 5237 BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı BİRİNCİ BÖLÜM Temel İlkeler ve Tanımlar Ceza Kanununun amacı Madde-1 (1) Ceza Kanununun amacı; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Kanunda, bu amacın gerçekleştirilmesi için ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmiştir. Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi Madde-2 (1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka

&s tarafından.|2021-02-27T22:01:07+03:0027/02/2021|Kanunlar|Yorum yok

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)

Görevin belirlenmesi ve niteliği MADDE-1- (1) Mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenindendir Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevi MADDE-2- (1) Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. (2) Bu Kanunda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir. Ölüm veya Vücut Bütünlüğünün Yitirilmesinden Doğan Zararların Tazmini Davalarında Görev MADDE-3- (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 16/2/2012 tarihli ve E.: 2011/35, K.: 2012/23 sayılı Kararı ile. ) Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevi MADDE-4- (1) Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer

&s tarafından.|2021-02-27T23:14:49+03:0020/02/2021|Kanunlar|Yorum yok
Go to Top