Dava dilekçesi, dava ile takip edilecek süreci başlatmakta ve başlayan süreç ile sorumluluğunuz da doğmaktadır. Dolayısıyla hak kaybına da neden olabileceği için ciddiye alınması gerekmektedir. Hatta açıkça söylemek gerekir ki bir dilekçe davanın yarısıdır. Basit görünse de profesyonel bir gözle ihtiyaca yönelik olarak baştan sona bilinçli bir şekilde hazırlanmalıdır.

Mutlaka belirtilmesi gereken temel hususlar,

1. Adınız soyadınız, TC kimlik numaranız, ikametgah adresiniz
2. Karşı tarafın; adı soyadı (kurum ise ünvanı), biliyorsanız TC Kimlik Numarası, açık adresi.
3. Mümkün olduğunca açık ve öz şekilde aşağıdaki detayları dilekçenizde belirtiniz
a. Davanızın konusu
b. Davayı açma sebebiniz
c. İsteğiniz (dava sonucu elde etmek istediğiniz talep)
d. Yasal Dayanaklarınız
e. Delilleriniz
i. Dilekçeniz arkasına delil listesini ilave ederek bütün delillerinizi sırasıyla yazınız. Sizde olan delilleri dilekçeniz ekinde
sıra numarası vererek gösteriniz. Elinizde olmayan delillerin nereden sağlayacağınızı açık şekilde anlatınız.
f. Dava konusu olan olayın (şeyin) gerçekleştiği tarih ve sizin öğrendiğiniz tarih
g. Varsa dava konusu ile ilgili içtihatlar (önceki kesinleşmiş mahkeme kararlarından örnekler)