Avukatlık profesyonellik ve uzmanlık gerektiren bir meslek olmakla birlikte; aynı zamanda bir serbest meslektir. Dolayısıyla bu durum Gelir Vergisi Kanunu’nun 65. maddesinde açıklandığı gibi:

“Sermayenin ötesinde şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayalı ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi tutulmaksızın şahsi sorumluluk üzerinde kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” biçiminde görülmelidir.

Bunun ötesinde avukatlık ücretinin belirlenmesinde ilk referans alınan nokta, avukatlar adına belirlenmiş olan asgari ücret tarifesidir. Bunun altında anlaşılan ücretlere karşı barolar tarafından disiplin cezaları uygulanmaktadır.

Yine ödenecek ücret avukat ile vekil arasında düzenlenecek bir sözleşme ile de belirlenebilmektedir.

Yine belirtmek gerekir ki; yargılama giderlerinden olan dava harçları, tebligatlar, keşifler ve bilirkişilik ücretleri gibi avukatların hukuki işleri takibi süresince çıkabilecek masraflar avukatlık ücretine dahil değildir. Davanın kaybedilmesi, açılan davadan daha sonra vazgeçme ve avukatın azledilmesi gibi durumlarda avukata ödenen ücretin iadesi kanunla da sabit olarak mümkün olmamaktadır.