NAFAKAYA İLİŞKİN İCRA TAKİPLERİNDE VEKALET ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?-Yargıtay Kararı

Avukatlık asgari ücret tarifesine göre nafakaya ilişkin icra takiplerinde vekalet ücreti tespit olunan veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden hesaplanır. Bu hüküm tarifenin 11. Maddesinin 4. Fıkrasında şu şekilde ifade edilmiştir: “Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde bir yıllık kira bedeli tutarı, Nafakaya ilişkin icra takiplerinde nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden, icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında üçüncü kısım gereğince hesaplanacak ücretlere hükmolunur.” “Yargıtay HGK kararı 2005/3-169 E. 2005/235 K. Sayılı karar ÖZET : Nafaka ve nafakanın arttırılması davaları kanundan doğan bir alacağın tespiti ve tahsili davası niteliğindedir. Nafaka davalarında gerek Harçlar Kanunu, gerekse Avukatlık Kanunu ve buna dayalı olarak çıkarılan Avukatlık Asgari