6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)

&s tarafından.|2021-02-27T23:14:49+03:0020/02/2021|Kanunlar|Yorum yok

Görevin belirlenmesi ve niteliği MADDE-1- (1) Mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin kurallar, kamu düzenindendir Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevi MADDE-2- (1) Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. (2) Bu Kanunda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye (...)