2020 Yılı Yargı Harçları Tarifesi

&s tarafından.|2021-02-28T20:41:36+03:0016/04/2020|Tarifeler|Yorum yok

  (1) SAYILI TARİFE   Yargı Harçları   A) Mahkeme harçları:   (6217 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:14/4/2011)Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde   I- Başvurma harcı:   Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati (...)